กรอกใบสมัครขอฝึกงาน PKG


กลุ่มบริษัทประชากิจ 50/11 ม. 2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี 22000 โทร. 086-5555245

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา


ชาย หญิง

ข้อมูลการศึกษา